Salarii - Laurent Computers SRL

Go to content

Main menu:

Programul de salarii LaurentSal:
- fişe angajaţi, fişe persoane întreţinute;
- parametrizare notă contabilă;
- parametrizare obligaţii de plată;
- actualizare salarii luna curentă, pontaje, sporuri, avansuri, prime, reţineri;
- actualizare parametrii;
- ştate avans, prime, lichidare, fluturaşi;
- plată angajaţi pe carduri;
- centralizatoare lichidare şi obligaţii de plată către bugetul de stat;
- generare automată notă contabilă în programul de contabilitate LaurentCont;
- situaţii generale, distribuire serii tichete de masă;
- calcul concedii medicale şi de odihnă;
- fişe fiscale;
- declaraţii electronice la bugetul de stat: declaraţia unică 112;
- listare pe imprimante grafice sau cu ace în mod text;
- poate funcţiona independent sau ca modul în sistemul informatic integrat LaurentERP.

 
Copyright © 2019 Laurent Computers S.R.L.
Back to content | Back to main menu