Stocuri - Producţie - Devize - Laurent Computers

Du-te la conținut

Meniul principal :

Stocuri - Producţie - Devize

Programul de gestiune stocuri / producţie LaurentProduct este compus din mai multe module interdependente
dar care pot funcţiona şi separat în funcţie de necesitaţile companiei care îl utilizează:
- N.I.R.-uri şi facturi intrare;
- facturi vânzare şi vânzare cu bon fiscal;
- facturare automată cu plajă de numere - modul independent de facturare;
- generare automată încasare cu chitanţă cu plajă de numere - modul independent de facturare;
- preluare automată vânzare din casa de marcat;
- operare on-line cu casa de marcat;
- producţie, reţete, generare automată consumuri materii prime din reţete, rapoarte de producţie;
- devize de lucru - manoperă, materiale, cheltuieli directe şi indirecte, generare factură la devize;
- urmărire furnizori / clienţi: plăţi, încasări, fişe parteneri, situaţii facturi neîncasate;
- mişcări interne: avize de expediţie, bonuri de consum, reevaluări;
- preluare inventar scriptic şi faptic, generare automată situaţie diferenţe de inventar şi document de corecţie;
- stocuri, balanţă stocuri, fişe de magazie;
- obiecte de inventar în magazie şi în folosinţă;
- jurnale cumpărări şi vânzări, raport de gestiune;
- operare automată a încasărilor şi plăţilor în jurnalul de casă/bancă din programul de contabilitate LaurentCont;
- generare automată a înregistrărilor contabile în programul de contabilitate LaurentCont;
- poate funcţiona independent sau ca modul în sistemul informatic integrat LaurentERP.

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal